LEGAL NOTICE

Læs denne Legal Notice omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside (the "Site").

Det materiale der findes på denne hjemmeside, leveres af Flex Engineering som en service over for vores kunder og må udelukkende bruges til informationsformål.

Ved at gå ind på hjemmesiden accepterer du nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dem, kan du ikke bruge hjemmesiden.

Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet i 2016 af Flex Engineering. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, lydklip og software tilhører Flex Engineering og er beskyttet af danske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af enhver form for materiale på hjemmesiden kan krænke lovene om ophavsret, varemærke og andre love, og vil blive forfulgt med civile og kriminalretlige sanktioner.

Hjemmesiden eller enhver del af den, må ikke, medmindre andet er angivet, gengives, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, gemmes eller på anden måde anvendes til nogen form for kommercielt formål uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Flex Engineering. Ændringer af indholdet på hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt.

Du accepterer at forhindre eventuel uautoriseret kopiering af materialerne og at sikre, at alle medarbejdere, i de tilfælde hvor det er relevant, i din organisation overholder disse begrænsninger.

Hjemmesiden kan indeholde billeder, der er beskyttet af copyright-rettighederne tilhørende deres udbydere.

Varemærkeinformation

Med mindre andet er oplyst, tilhører alle varemærker, mærkenavne, virksomhedslogoer og mærker, der vises på hjemmesiden, Flex Engineering, dets licenstagere eller joint venture-partnere.

Flex Engineerings varemærker, mærkenavne, virksomhedslogoer og mærker må ikke bruges på nogen måde uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Flex Engineering.

Ingen garantier eller repræsentationer

INFORMATIONER PÅ DENNE HJEMMESIDE GIVES "SOM DE ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT GARANTI AF NOGEN ART. FLEX ENGINEERING ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN ANDEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER ANDRE FØLGESKADER FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER NOGEN ANDEN HJEMMESIDE, SOM DER LINKES TIL, INKLUSIVE, UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, AFBRYDELSE AF FORRETNING, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DIT HÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE INFORMATIONERNE, SELV OM FLEX ENGINEERING INFORMERES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Flex Engineering giver ingen garantier eller repræsentationer af nogen art for nogen anden hjemmeside, som du måtte få adgang til gennem denne hjemmeside. Sådanne gives kun som en kompensation og betyder ikke, at Flex Engineering bifalder eller accepterer nogen form for ansvar for indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider. Derudover er det op til dig at træffe foranstaltninger og at sikre, at uanset hvad du vælger at bruge, er det fri for virus, orm, trojanske heste og andre elementer af destruktiv art.

Flex Engineering garanterer heller ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af den information, tekst, grafik, links eller andre elementer, der måtte findes på hjemmesiden. Informationerne på hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Flex Engineering forpligter sig dog ikke til at opdatere informationerne eller andet materiale på siden.

Brugerindlæg

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som du overfører eller sender til siden ("Submissions") anses for ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfrit, uigenkaldeligt, underlicenserbart og generisk. Flex Engineering påtager sig ingen forpligtelser vedrørende indlæg.

Flex Engineering er frit stillet til at fremlægge, kopiere, distribuere, inkorporere, ændre og på anden måde bruge indlæg, sammen med alle data, billeder, lydklip, tekst og andet indarbejdet deri, til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Hvis du sender personlige data til siden eller på anden måde til Flex Engineering, giver du hermed tilsagn til Flex Engineerings brug af sådanne data med henblik på en evaluering af dine informationer og markedsføring af Flex Engineerings produkter og serviceydelser, herunder ret til at overføre dataene til tredjelande og poste information på internettet. Flex Engineering er ansvarlig i henhold til dansk lov for en sådan behandling af personlige data, og du kan kontakte Flex Engineering i tilfælde af ukorrekte data eller andre problemer i forbindelse med de personlige data.

Andet

Flex Engineering kan til enhver tid revidere vilkårene i denne Legal Notice ved at opdatere den. Flex Engineering forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at overvåge og afbryde adgangen til siden når som helst uden forudgående varsel. Hvis nogen vilkår, betingelse eller bestemmelse i denne Legal Notice fastslås at være retsstridig, ugyldig eller af en eller anden grund umulig at håndhæve, påvirkes eller svækkes gyldigheden og håndhævningen af de øvrige vilkår, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde derved.

Persondatapolitik

Læs denne Legal Notice omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside (the "Site").

Flex Engineering tager brugernes privatliv og sikkerheden i forbindelse med dine personlige oplysninger meget seriøst. Det er Flex Engineerings mål, at du, hvis dine personlige oplysninger bearbejdes af Flex Engineering, skal kunne have tillid til, at dit privatliv respekteres, og at der udvises den fornødne omhu vedr. dine personlige oplysninger.

Formålet med denne erklæring er at opstille de principper, der er gældende for Flex Engineerings brug af personlige oplysninger om dig, som Flex Engineering kommer i besiddelse af. Ved at gå ind på siden, accepterer du nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dem, kan du ikke bruge hjemmesiden.

Flex Engineering overholder nationale databeskyttelseslove, der regulerer indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger, som f.eks. den danske databeskyttelseslov, og som er gældende for Flex Engineerings aktiviteter. I henhold til den danske datalov har du ret til adgang og berigtigelse i forhold til dine personlige oplysninger. Flex Engineering tilslutter sig disse rettigheder så langt som muligt for at leve op til Flex Engineerings juridiske forpligtelser.

Flex Engineering indsamler personlige oplysninger, som f.eks. fornavn, efternavn, e-mail-adresse og opholdsland og andre oplysninger, der afgives frivilligt af sidens brugere. De personlige oplysninger som du afgiver, behandles med det formål at levere de informationer og de serviceydelser, som du beder om, samt til marketing-, salgs- og produktudviklingsformål. Flex Engineering kan give dine personlige oplysninger videre til tredjepart, der kan befinde sig både i og uden for den europæiske union, som f.eks. en distributør af vores produkter, så han kan behandle dine ordrer og imødekomme dine anmodninger.

Cookies

Når du kigger på en af vores hjemmesider, kan vi gemme nogle oplysninger på din computer. Disse oplysninger vil blive gemt i form af en "cookie" og vil hjælpe os med at give dig en bedre service. Cookies er små tekstfiler, som en hjemmeside overfører til din browser, der så kan gemme cookien på din harddisk. Al information der samles ved hjælp af cookies, kompileres på en samlet, anonym basis. Cookies kan ikke indeholde virus eller skadelige programkoder. De kræver ikke meget plads på din harddisk og kan slettes.

Ved hjælp af disse oplysninger er vi i stand til at måle aktivitet på siden og skræddersy oplysninger, så de passer til dine individuelle præferencer, for eksempel abonnement på nyheder. Målet er, at du kan spare tid og få et mere meningsfyldt besøg. Ved at vise hvordan og hvornår vores besøgende bruger hjemmesiden, kan disse oplysninger hjælpe os med at forbedre vores hjemmeside kontinuerligt.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies eller ønsker at blive informeret om, hvornår de anbringes, kan du indstille din webbrowser til at gøre det. I Netscape finder du disse indstillinger under Redigér / Præferencer / Persondata & Sikkerhed (Avanceret i ældre udgaver), og på Internet Explorer under Funktioner / Internetindstillinger / Sikkerhed (Persondata eller Avanceret i ældre udgaver).

Flex Engineering påtager sig intet ansvar for persondatapraksis eller indhold på eksterne hjemmesider, som siden indeholder links til.

Flex Engineering kan til enhver tid revidere vilkårerne i denne Persondatapolitk ved at opdatere den.

Hjemmesideikoner

Hvis du har spørgsmål til Flex Engineerings behandling af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Flex Engineering
Ærøvej 14
9500 Hobro
Danmark
Telefon: +45 20 84 24 86